ชื่อจริง : วิตดิวัต พันธุรักษ์
 
ชื่อเล่น : ต็อง
 
วันเกิด : 27 ตุลาคม 2527
 
ส่วนสูง : 172 ซม.
 
น้ำหนัก : 56 กก.
 
การศึกษา
 
ประถมศึกษา : โรงเรียนสาธิตประสานมิตร
มัธยมศึกษา : โรงเรียนบดินทร์เดชา ,โรงเรียนเตรียมอุดม
อุดมศึกษา :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์
 

Up | Down | Top | Bottom