ผลงานที่ผ่านมาของเสกโลโซ ปี2539 - LOSO / ALBUM: LO-SOCIETY (เมษายน.2539) ปี2440 - LOSO / ALBUM: SPEACIAL ประกอบภาพยนตร์จักยานสีแดง (มีนาคม 2540) ปี2541 - LOSO / ALBUM: LOSO ENTERTAINMENT (มีนาคม 2541) ปี2541 - ALBUM: BEST OF LOSO (ธันวาคม 2541) (รวมฮิต) ปี2542 - LOSO / ALBUM: LOSO ROCK&ROLL (ตุลาคม 2542) ปี2544 - LOSO / ALBUM: LOSO LAND (กุมพาพันธ์ 2544) ปี2544 - LOSO / ALBUM: LOSO ปกแดง (สิงหาคม 2544) ปี2546 - เสกโลโซ SOLO / ALBUM: 7 สิงหา (เมษายน 2546) (อัลบั้มเดี่ยว ชุดแรก) ปี2547 - ALBUM: เบิร์ซน เบร์ดเสก (พฤษภาคม 2547) ปี2548 - SEK LOSO / THE COLLECTION (มิถุนายน 2548) (รวมฮิต) ปี2549 - เสกโลโซ Black & White (กรกฏาคม 2549) (อัลบั้มเดี่ยว ชุดสอง) ปี2552 - เสกโลโซ / ALBUM: SEK LOSO ชุดที่12.พิเศษ12เพลง (พฤษภาคม 2552)


Up | Down | Top | Bottom