ส่งต่อให้เพื่อน

 

ชื่อจริง : ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์
 
ชื่อเล่น : ก้อย" หรือ "ยะหยา
 
วันเกิด : 29 สิงหาคม พ.ศ. 2501
 
งานอดิเรก : ปักผ้า อ่านหนังสือ ว่ายน้ำ
 
การศึกษา 
 
มัธยมศึกษา : โรงเรียนราชินี 
อุดมศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ โทฝรั่งเศส   
                    จากนั้นจึงไปเรียนศิลปะจนจบ Fine Arts จาก Abilene Christian University, Texas USA.
 

Up | Down | Top | Bottom