ชื่อ - สกุล : ปนัดดา เรืองวุฒิ
นัท
27 พฤษภาคม 2522
การศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


           ปนัดดา เรืองวุฒิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด KPN Award 2538 มีผลงานแรกกับแกรมมี่ในชุดแรกคือ ดาวกระดาษ
ซึ่งเพลงนี้ทำให้ ปนัดดา เรืองวุฒิ เป็นที่รู้จักในวงการเพลง และมีผลงานตามมาเรื่อยๆ  

 

 

 


Up | Down | Top | Bottom