Player Loading...

 

ชื่อจริง : ปิยนุช เสือจงพรู 
ชื่อเล่น : จิ๋ว
วันเกิด : 3 ธันวาคม พ.ศ. 2525
การศึกษา
อุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดุริยศิลป์
 
ชื่อจริง : นภัสสร ภูธรใจ 
ชื่อเล่น : นิว
วันเกิด : 24 มกราคม พ.ศ. 2526
การศึกษา
อุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น 
 
คาแรกเตอร์เสียงของนิว จิ๋ว 
• เสียงของนิว – นุ่ม ลึก เต็มไปด้วยอารมณ์
• เสียงของจิ๋ว - ทรงพลัง เกรี้ยวกราด โดดเด่นที่เสียงสูง 
 
นิว จิ๋ว : ตัวฉีด ตัวชงของกันและกัน
 ผ่านวันที่เหนื่อยจากการฝึกซ้อม 
 ผ่านวันเวลาในการเรียนร้องเพลง เรียน Movement ที่หนักหนา 
 ผ่านชั่วโมงที่ยากเย็นในห้องอัด 
 แต่นิว จิ๋ว เป็นกำลังใจกันเสมอ 
 เมื่อคนหนึ่งท้อ อีกคนก็เป็นตัวฉีด ตัวชง 
 ปลอบโยนเพื่อให้อีกคนมีกำลังใจ ฮึดสู้ และผ่านวันเหล่านั้นมาได้

Up | Down | Top | Bottom