ชื่อ - สกุล : สิริวิมล เจริญปุระ

ใหม่

  • 5 มกราคม 2512

  • การศึกษา :  Farringtons School จากประเทศอังกฤษ
  •            ใหม่ เจริญปุระ  เป็นนักร้องและนักแสดง ออกผลงานอัลบั้มชุดแรกในปี พ.ศ. 2532 มาจนถึงปัจจุบัน


    Up | Down | Top | Bottom