Player Loading...

ชื่อ : อรรถพล ประกอบของ

ชื่อเล่น : เอ็ม  

เกิดวันที่ : 28 กันยายน พ.ศ 2521

การศึกษา :

  • ระดับอนุบาล:โรงเรียนบ้านเด็ก จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับประถม:โรงเรียน ศีลรวี อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับมัธยม:โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จบม.3 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับปวช:โรงเรียนอาชีวะเชียงใหม่
  • ระดับปวส:พาณิชย์การลานนาเชียงใหม่
  • ระดับปริญญาตรี:มหาวิทยาลัยพายัพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ (ลาออก เมื่ออยู่ในชั้นปีที่ 1 เพื่อมาทำงานด้านดนตรีอย่างเต็มตัว)

               อรรถพล ประกอบของ  เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ในปี 2547 ในรุ่นที่ 2 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการการประกวด ซึ่งก่อนที่จะมาประกวดนั้นหนุ่มเอ็มเคยทำงานร้องเพลงตามผับและเป็นดีเจ หลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วหนุ่มเอ็มก็มีผลงานเพลงและเพลงที่ทำให้คนรู้จักหนุ่มคนนี้ได้มากขึ้นคือเพลง บอกรัก…เบาๆ
 


Up | Down | Top | Bottom