ส่งต่อให้เพื่อน
เอส ณรงค์ฤทธิ์ วิรุณพันธ์ / Vocal วุฒิ ศราวุฒิ ฟังฮาด / Guitar Player นัท นิธินัฏฐ์ ศุภนิธินันท์/ Bass Player จอปอ วีระวัฒน์ ค่ำโพธิ์/ Drumer Freshen เฟรชเชิ่น วง Freshen เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่รักดนตรี เริ่มต้นจาก เอส นายณรงค์ฤทธิ์ วิรุณพันธ์ นักร้องนำ (เอสเคยเป็นนักร้องนำวง Fluffman วงดนตรีวงหนึ่งในอดีตที่รวมตัวระหว่างเพื่อนๆของ เอส ที่จังหวัดศรีสะเกษ) วุท นายศราวุฒิ ฟังฮาด มือกีต้าร์ (วุทเคยเป็นมือกีต้าร์วง Flame วงที่รวมตัวเพื่อนๆของ วุท ที่จังหวัดอุบลราชธานี ) และวุทเป็นคนหนึ่งในวงที่มีพรสวรรค์ในการแต่งเพลงมากเป็นพิเศษสมาชิกคนต่อมา มือกลองของวงโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ปอ นายวีระวัฒน์ ค่ำโพธิ์ และสมาชิกคนสุดท้ายของวง นัท นายนิธิณัฏฐ์ ศุภนิธินันท์ มือเบส เด็กหนุ่มสี่คนที่รักดนตรี ที่มีโอกาสและเวลาที่ลงตัว มาเจอกันพูดคุยกันเรื่องดนตรี จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวสร้างสรรค์ความสุขทางดนตรีอีกครั้งในชื่อวง Freshen เฟรชเชิ่น (ความสดชื่นทางดนตรี)

Up | Down | Top | Bottom