ส่งต่อให้เพื่อน

 

ชื่อจริง : อัสนี โชติกุล
 
ชื่อเล่น : ป้อม
 
วันเกิด : 9 เมษายน พ.ศ. 2498
 
การศึกษา
 
มัธยมศึกษา : โรงเรียนเลยพิทยาคม
 
อุมดมศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
 
 
 
ชื่อจริง : วสันต์ โชติกุล
 
ชื่อเล่น : โต๊ะ
 
วันเกิด : 25 มีนาคม พ.ศ. 2500
 
การศึกษา
 
วิทยาลัยเพาะช่าง
 
 

Up | Down | Top | Bottom