ชื่อ : สิริพงศ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล

ชื่อเล่น :แอมป์

วันเกิด :2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532

ส่วนสูง: 178 เซนติเมตร

น้ำหนัก: 60 กิโลกรัม

การศึกษา : ชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ผลงาน : รองอันดับ 2 เดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี 7

Up | Down | Top | Bottom