ส่งต่อให้เพื่อน

 

ชื่อจริง : ยืนยง โอภากุล
 
ชื่อเล่น : แอ๊ด
 
วันเกิด : 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497
 
การศึกษา
 
ประถมศึกษา : โรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ
มํธยมศึกษา : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย (โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย) 
อุดมศึกษา :  สถาบันเทคโนโลยีมาปัว สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเทศฟิลิปปินส์ 

Up | Down | Top | Bottom