Player Loading...

 

ภัทรียา ยืนยาว (TATON)

เกิด :  13ธันวาคม 2538

อายุ :  17ปี

ส่วนสูง :                167ซม.   น้ำหนัก : 51กก.

การศึกษา :  เกรด 11 Niva International School

 

 

TATON กับก้าวแรกในวงการบันเทิง

การได้มาเป็นศิลปินถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ได้เรียนรู้การทำงานในวงการบันเทิงมากยิ่งขึ้นและยังได้พบมิตรภาพดีๆ ปัญหาตอนนี้นั้นก็คือเรื่องการแบ่งเวลา เพราะตอนนี้ก็เรียนอยู่ด้วยการแบ่งเวลาจึงเป็นส่วนสำคัญมากๆ เพราะถ้าแบ่งไม่ดีก็จะส่งผลกระทบต่อทั้งสองด้าน สิ่งที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้คงจะเป็นการจัดตารางเวลาว่าควรจะทำก่อนหลัง และถ้าต้องหยุดเรียนก็จะคอยตามงานกับเพื่อนๆที่โรงเรียนทุกครั้ง เพราะการเรียนทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้น ทำให้เราก้าวทันโลกมากขึ้น ทำให้เราได้พัฒนาตนเองไปในทางที่ดีขึ้น


Up | Down | Top | Bottom