ส่งต่อให้เพื่อน

Boo Mansion Is
โอชวิน – ร้องนำ
แบงค์ – กีตาร์
บอล – เบส
โป – กลอง

หลังจากออกผลงานทดลองในชื่อวง Bittersweet แล้วก็ได้ตกลงกันว่าจะทำผลงานเพลงต่อไป ได้ปรับรูปแบบดนตรีโดยยังคงเป็นสมาชิกเดิม และเปลี่ยนชื่อวงเป็น Boo Mansion

Boo Mansion เป็นแนวเพลง Pop Rock ที่ผสมด้วยกลิ่นอายของแนวเพลงต่างๆ เน้นเพลงที่สนุกสนาน

ผลงาน
(2009) Single : The Dancefloor / RADIO
(2008) Kodindy5 Complication Disc song featured : The Dancefloor
(2008) 'The Dancefloor' Demo Disc
(2007) Single : LA EYE (c/w Alcoholic Day)
(2007) DDT 21 song featured "Love Parody" -- Bittersweet
(2007) '360/Time Capsule' Demo Disc
(2006) EP MIM -- Bittersweet


Up | Down | Top | Bottom