ส่งต่อให้เพื่อน

 

ชื่อจริง : พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล

ชื่อเล่น : ไมค์ 

 

ส่วนสูง : 185 ซม. 

น้ำหนัก : 56 กก. 

เกิดวันที่ : 19 ธ.ค. 2532


Up | Down | Top | Bottom