ประกอบด้วยสมาชิก
 
1. ศักดา พัทธสีมา (ดา) - ร้องนำ / กีต้าร์
2. จารุวัฒน์ วิเศษสมบัติ (อ้อม) - ร้องนำ / กีต้าร์
3. นล สิงหลกะ (อ๋อ) - ร้องนำ / กลอง
4. ปิติ ดวงพิกุล (ป๊อบ) - เบส
5. รณภพ อรรคราช (เต้ย) - กีต้าร์
6. วรวิทย์ พิกุลทอง (บอย) - คีย์บอร์ด
 
ผลงาน
 
- คนล่าฝัน
- ตามรอยตะวัน
- INCA Arrival

Up | Down | Top | Bottom