ชื่อจริง : ธนชัย อุชชิน 
 
ชื่อเล่น : ป๊อด 
 
วันเกิด : 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 
 
การศึกษา
มัธยมศึกษา : โรงเรียนเซนต์คาเบรียลและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
อุดมศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ 

Up | Down | Top | Bottom