Download เพลงนี้
กด *424243343366760 แล้วโทรออก (Full Song)

เนื้อเพลง อยากเป็นคนที่ทำให้เธอรู้สึกดี

ใกล้เธอเท่าไหร่ความลับในใจก็ยิ่งเยอะ
รู้ตัวไหมเธอ เธอทำอะไรกับฉัน
เจอะเธอทีไรเธอยิ่งใช่ขึ้นทุกวัน
ยิ่งอยากไปพัวพันชีวิตเธอ

ก็ไม่รู้จริงจริงว่าฉันต้องทำยังไง
เพราะความลับในใจ ฉันไม่อยากปิดบังเธออีกแล้ว

อยากบอกเธอว่าฉันอยากเป็นคนนั้นของเธอ
อยากอยู่ในสายตาเธอเวลาเธอไม่มีใคร
อยากทำให้เธอยิ้ม ปลอบเธอยามทุกข์ใจ
อยากเป็นอะไรมากมาย...ที่ฉันเป็นแล้วทำให้เธอ รู้สึกดี

รู้ตัวบ้างเถอะมีคนรอเธออยู่ตรงนี้
คอยหาวิธีอยากไปอยู่ใกล้ใกล้เธอ
แบกความในใจนอนฝันไปยังละเมอ
เมื่อไหร่เธอหนอเธอจะเปิดทาง

ก็ไม่รู้จริงจริงว่าฉันต้องทำยังไง
เพราะความลับในใจ ฉันไม่อยากปิดบังเธออีกแล้ว

อยากบอกเธอว่าฉันอยากเป็นคนนั้นของเธอ
อยากอยู่ในสายตาเธอเวลาเธอไม่มีใคร
อยากทำให้เธอยิ้ม ปลอบเธอยามทุกข์ใจ
อยากเป็นอะไรมากมาย...ที่ฉันเป็นแล้วทำให้เธอ รู้สึกดี

ก็ไม่รู้จริงจริงว่าฉันต้องทำยังไง
เพราะความลับในใจ ฉันไม่อยากปิดบังเธออีกแล้ว

อยากบอกเธอว่าฉันอยากเป็นคนนั้นของเธอ
อยากอยู่ในสายตาเธอเวลาเธอไม่มีใคร
อยากทำให้เธอยิ้ม ปลอบเธอยามทุกข์ใจ
อยากเป็นอะไรมากมาย...ที่ฉันเป็นแล้วทำให้เธอ รู้สึกดี รู้สึกดี...

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: