Download เพลงนี้
กด *424243328336760 แล้วโทรออก (Full Song)

เนื้อเพลง คนบ้า

ยังเก็บเธอไว้ในใจ แม้เธอจะจากไป
ยังเก็บเธอไว้ในกาย ทุกวันไม่จางหาย
ยังรอเธอทุกเวลาแม้เธอไม่กลับมา
ยังคอยเธอทุกนาที คล้ายดั่งคนบ้า...

และแม้สมองจะบอกให้ฉันลืม
แต่เหมือนว่าใจฉันไม่อาจฝืน...

มันอยากจะลืมทุกสิ่ง แต่กลับจำทุกอย่าง
อยากจะหนีเธอไปให้ไกลห่าง
แต่ยิ่งหนีเท่าไรก็ยิ่งไปไม่พ้นซักที

ยังเก็บเธอไว้ในใจ แม้เธอจะรักใคร
ยังเก็บเธอไว้ในกาย จะเนิ่นนานสักเพียงไหน
ยังรอเธอทุกเวลาเธอไม่กลับมา
ยังคอยเธอทุกนาที คล้ายดั่งคนบ้า...

และแม้สมองจะบอกให้ฉันลืม
แต่เหมือนว่าใจฉันไม่อาจฝืน...

มันอยากจะลืมทุกสิ่ง แต่กลับจำทุกอย่าง
อยากจะหนี เธอไปให้ไกลให้ห่าง
แต่ยิ่งหนีเท่าไร ก็ยิ่งไปไม่พ้นซักที

จะลบเธอไปจากใจ ไม่รู้ต้องทำอย่างไร
ยังรักแค่เธอ ยังรอแค่ เธอยังคิดถึงอยู่เสมอ
จะลบเธอไปจากใจ ไม่รู้ต้องทำอย่างไร
ฉันยอมแพ้ ฉันอ่อนแอ

และแม้ฉันอยากจะลืมทุกสิ่ง แต่กลับจำทุกอย่าง
อยากจะหนีเธอไปให้ไกล ให้ห่าง
แต่ยิ่งหนีเท่าไรก็ยิ่งไปไม่พ้น

อยากลืมทุกสิ่ง แต่กลับจำทุกอย่าง
อยากจะหนีเธอไปให้ไกล ให้ห่าง
แต่ยิ่งหนีเท่าไรก็ยิ่งไปไม่พ้นซักที...

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags:

?????