Download เพลงนี้
กด *424243108766760 แล้วโทรออก (Full Song)

เนื้อเพลง สิ่งดีๆที่เรียกว่าเธอ [พิเศษ]

วันที่ไม่พิเศษ กลับสดใสขึ้นมา ทุกๆ เช้าลืมตา ได้ก็อุ่นใจเสมอ
คนที่ไม่พิเศษ มีความหมายเพราะเธอ เพิ่งเข้าใจเมื่อเจอ ความสุขคือแบบนี้
สิ่งดี ๆ ที่ เรียกว่าเธอ ถ้า ไม่ได้เจอหน้า ใจดวงนี้คงเงียบงัน
ให้แต่สิ่งนี้ที่เรียกว่ารักให้คน ๆ นี้มีค่าและสำคัญ
ขอบคุณเธอที่คอยห่วงกัน ฉันอยากยิ้มทุกวันเพราะเธอ
เธอเปลี่ยนฟ้าฉันใหม่ ทำให้ฝันเป็นจริง พร้อมจะทำทุกสิ่งเพื่อตอบแทนวันนี้
สิ่งดีๆ ที่เรียกว่าเธอ ถ้าไม่ได้เจอหน้า ใจดวงนี้คงเงียบงัน
ให้แต่สิ่งนี้ที่เรียกว่ารักให้คนๆ นี้มีค่าและสำคัญ
ขอบคุณเธอที่คอยห่วงกัน ฉันอยากยิ้มทุกวันเพราะเธอ

คำว่าอบอุ่น คำว่าอบอุ่น คำว่ามันคงจริงใจ มันคงจริงใจ
ยังน้อยเกินไป ยังน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับที่เธอให้ฉัน

สิ่งดีๆ ที่ เรียกว่าเธอ ถ้าไม่ได้เจอหน้า ใจดวงนี้คงเงียบงัน
ให้แต่สิ่งนี้ที่เรียกว่ารักให้คน ๆ นี้มีค่าและสำคัญ
ขอบคุณเธอที่คอยห่วงกัน ฉันได้ซึ้งแล้วว่า

สิ่งดีๆ ที่ เรียกว่าเธอ ถ้าไม่ได้เจอหน้า ใจดวงนี้คงเงียบงัน
ให้แต่สิ่งนี้ที่เรียกว่ารักให้คนๆ นี้มีค่าและสำคัญ
ขอบคุณเธอที่คอยห่วงกัน ฉันอยากยิ้มทุกวันเพราะเธอ

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: