เงาของฝน
Greasy Cafe
อัลบัม The Journey Without Maps  
Download เพลงนี้
ไม่มี Download เพลงนี้

เนื้อเพลง เงาของฝน

แสง ที่ส่องสว่างกว้างไกล
ที่แผ่กระจายเท่าไหร่ อาจส่องไม่ทั่วทุกหน
ฝน ที่ตกลงมามากมาย
ประโคมตกลงเท่าไหร่ อาจเปียกไม่ทั่วทุกทาง

เมื่อเรามอง ทุกๆ สิ่ง ที่เป็น เห็น
ก็จะไม่ทำให้จินตนาการทำร้าย เรา
เมื่อเธอมอง เห็นในสิ่งที่เป็น ไป
ก็ปล่อยความจริง สอนให้เราเข้าใจ ใจ

เงา ต่างปล่อยเรื่องราวมากมาย
เช่นความรักทำร้ายมาเท่าไหร่
ก็ขอให้เป็นเงาของฝน แค่จากไป

เมื่อเรามอง ทุกๆ สิ่ง ที่เป็น เห็น
ก็จะไม่ทำให้จินตนาการทำร้าย เรา
เมื่อเธอมอง เห็นในสิ่งที่เป็น ไป
จงปล่อยความเป็นจริง สอนให้เราเข้าใจ ใจ ใจ

เมื่อเรามอง ทุกๆ สิ่ง ที่เป็น เห็น
ก็จะไม่ทำให้จินตนาการทำร้าย เรา
เมื่อเธอมอง เห็นในสิ่งที่เป็น ไป
จงปล่อยความเป็นจริง สอนให้เราเข้าใจ ใจ ใจ

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: