Download เพลงนี้
กด *424243200486760 แล้วโทรออก (Full Song)

เนื้อเพลง วันนี้.. วันสุดท้าย

วันนี้ ฉันมีแค่วันนี้ ที่ฉันจะได้มี..คนที่ฉันรักเหมือนเมื่อวาน
วันนี้ พบเธอที่ตรงนี้ พบเธอเพื่อลาจาก..
จากเธอด้วยรักและเข้าใจ

ภาพเดิมดีดี ที่เรามีร่วมกัน จะเป็นวันวานในวันพรุ่งนี้

กี่ความทรงจำ กี่คำรักทุกเรื่องราวดีดี กี่ความฝันที่เรานั้นเคยมี
ฝากเอาไว้ในหัวใจเธอที เธออย่าลบเธออย่าล้างมันไป
กี่การกระทำ โปรดช่วยย้ำให้เธอจำเมื่อไกล
และกี่เสียงที่ฉันนั้นเคยพูดด้วยหัวใจ..ว่ารักเธอ

วันนี้ ฉันมีแค่วันนี้ ที่ฉันจะได้บอก..บอกเธอว่ารักเหมือนเมื่อวาน

ภาพเดิมดีดี ที่เรามีร่วมกัน จะเป็นวันวานในวันพรุ่งนี้
กี่ความทรงจำ กี่คำรักทุกเรื่องราวดีดี
ฝากเอาไว้ในหัวใจเธอที เธออย่าลบเธออย่าล้างมันไป
กี่การกระทำ โปรดช่วยย้ำให้เธอจำเมื่อไกล
และกี่เสียงที่ฉันนั้นเคยพูดด้วยหัวใจ..ว่ารักเธอ

กี่ความทรงจำ กี่ความฝันที่เรานั้นเคยมี
ฝากเอาไว้ในหัวใจเธอที เธออย่าลบเธออย่าล้างมันไป
กี่การกระทำ โปรดช่วยย้ำให้เธอจำเมื่อไกล
และกี่เสียงที่ฉันนั้นเคยพูดด้วยหัวใจ..ว่าฉันรักเธอ

ฝากเอาไว้ในหัวใจกับคำว่ารักเธอ จะวันนี้หรือวันใดฉันก็รักเธอ...

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: