Download เพลงนี้
กด *424243002326760 แล้วโทรออก (Full Song)

เนื้อเพลง ลืมตาในน้ำ

เห็นฉันเหมือน

คนเข้าใจทุกอย่าง...ใช่ไหม
เห็นฉันนั้น

ยิ้มเหมือนคนไม่เจ็บ...ใช่ไหม
เหมือนหัวใจ...ฉันไม่เป็นไร
ที่เห็นเธอเดินไปกับใคร....
รอยยิ้มฉัน

เหมือนยินดีไม่โกรธ...ใช่ไหม
ดวงตาฉันนั้น

เหมือนมองไม่จำ...ใช่ไหม
รู้รึเปล่า...ฉันเป็นยังไง...

เวลาลับหลังเธอ
มันทรมาน...

ที่เห็นคนเคยรักกัน
ไปกับใคร...

รู้ไหมฉันกลับมา...
ลืมตาในน้ำทั้งคืนจนเช้า...

เพราะเรื่องเธอ
เพื่อให้น้ำล้างภาพติดตา...

ที่เห็นเธอไปกับใคร..
และคงลืมตาในน้ำ

ทุกวันเพื่อลบภาพเธอไป...

คงต้องใช้น้ำตา
มากมาย เพื่อล้างตา...

ไม่ให้เหลือภาพเธอให้จำ...
รอยยิ้มฉัน

เหมือนยินดีไม่โกรธ...ใช่ไหม
ดวงตาฉันนั้น

เหมือนมองไม่จำ...ใช่ไหม
รู้รึเปล่า...ฉันเป็นยังไง...

เวลาลับหลังเธอ
มันทรมาน...

ที่เห็นคนเคยรักกัน
ไปกับใคร...รู้ไหมฉันกลับมา...
ลืมตาในน้ำทั้งคืนจนเช้า...

เพราะเรื่องเธอ
เพื่อให้น้ำล้างภาพติดตา...

ที่เห็นเธอไปกับใคร..
และคงลืมตาในน้ำ

ทุกวันเพื่อลบภาพเธอไป...

คงต้องใช้น้ำตา
มากมาย เพื่อล้างตา...

ไม่ให้เหลือภาพเธอให้จำ...
ลืมตาในน้ำทั้งคืนจนเช้า...

เพราะเรื่องเธอ
เพื่อให้น้ำล้างภาพติดตา...

ที่เห็นเธอไปกับใคร..
และคงลืมตาในน้ำ

ทุกวันเพื่อลบภาพเธอไป...

คงต้องใช้น้ำตา
มากมาย เพื่อล้างตา...

ไม่ให้เหลือภาพเธอให้จำ...

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: