Ode To My Family
THE CRANBERRIES
 
Download เพลงนี้
ไม่มี Download เพลงนี้

เนื้อเพลง Ode To My Family

Doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo...

Understand the things I say, don't turn away from me,
'Cause I've spent half my life out there, you wouldn't disagree.
Do you see me? Do you see? Do you like me?
Do you like me standing there? Do you notice?
Do you know? Do you see me? Do you see me?
Does anyone care?

ได้โปรดเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูด
อย่าเดินหนีฉันไปเลย
เพราะฉันอยู่ในความทุกข์ระทมมาครึ่งชีวิต
ซึ้งเธอไม่เข้าใจหรอก
เธอเห็นไหม เห็นรึปล่าว
เธออยากให้ฉันยืนอยู่ตรงนี้หรือปล่าว
สังเกตุเห็นและรับรู้อะไรบ้างรึปล่าว
มองเห็นฉันไหม มองเห็นบ้างหรือปล่าว
แล้วมีใครใส่ใจกันบ้าง


Unhappiness where's when I was young,
And we didn't give a damn,
'Cause we were raised,
To see life as fun and take it if we can.
My mother, my mother,
She hold me, she hold me, when I was out there.
My father, my father,
He liked me, oh, he liked me. Does anyone care?


แม้ตอนเป็นเด็กชีวิตฉันจะไม่ค่อยมีความสุข
แต่เราก็ไม่เคยโอดครวญ
เพราะเราถูกเลี้ยงดู
ให้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานและฉกฉวยมันไว้เมื่อมีโอกาส
แม่ของฉัน จะคอยโอบกอดฉัน
เธอกอดฉันเมื่อฉันเป็นทุกข์
พ่อของฉัน ก็ชอบใจ
พ่อชอบใจฉัน แล้วมีใครสนใจบ้าง


Understand what I've become, it wasn't my desing.
And people ev'rywhere think, something better than I am.
But I miss you, I miss, 'cause I liked it,
'Cause I liked it, when I was out there. Do you know this?
Do you know you did not find me. You did not find.
Does anyone care?


โปรดเข้าใจว่าสิ่งที่ฉันเป็นอยู่
ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ
และใครๆก็คิดว่า ฉันมันแย่
แต่ฉันคิดถึงเธอนะ เพราะฉันเป็นอย่างนั้น
เมื่อฉันจมอยู่ในความทุกข์
เธอเคยรู้บ้างไหม
เธอรู้ไหมว่าเธอ ไม่ได้ค้นพบตัวจริงของฉัน
แล้วจะมีใครสนใจบ้าง

Unhappiness where's when I was young,
And we didn't give a damn,
'Cause we were raised,
To see life as fun and take it if we can.
My mother, my mother,
She hold me, she hold me, when I was out there.
My father, my father,
He liked me, oh, he liked me.


แม้ตอนเป็นเด็กชีวิตฉันจะไม่ค่อยมีความสุข
แต่เราก็ไม่เคยโอดครวญ
เพราะเราถูกเลี้ยงดู
ให้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานและฉกฉวยมันไว้เมื่อมีโอกาส
แม่ของฉัน จะคอยโอบกอดฉัน
เธอกอดฉันเมื่อฉันเป็นทุกข์
พ่อของฉัน ก็ชอบใจ
พ่อชอบใจฉัน แล้วมีใครสนใจบ้าง


Does anyone care?... [X9]


แล้วจะมีใครสนใจบ้าง
Doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo...

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: