Download เพลงนี้
กด *424243100086760 แล้วโทรออก (Full Song)

เนื้อเพลง ขอบใจนะ

ข้อความที่เธอเคยส่ง
อะไรที่ทำให้ฉัน
แสดงถึงความเป็นห่วง
และสนใจ
เพิ่งรู้ว่ามันลำบาก
ไม่เป็นตัวเธอใช่ไหม
เหนื่อยไหม
ต้องทำอะไรอย่างนี้
อย่ายื้อ ให้เหนื่อยใจ
หากเธอไม่เป็นตัวเอง
อย่าฝืน ทนต่อไปอีกเลย
เพื่อให้เรารักกัน
ขอบใจนะ ที่ครั้งหนึ่งเธอ
เคยยอมฝืนใจตัวเอง
ขอบใจนะ ฉันรู้ว่าเธอ
ทำดีที่สุดแล้ว
อย่างน้อย ครั้งหนึ่ง
ที่พยายามทุ่มเท
อดทนให้กัน
แค่นั้นก็ดีมากมาย
อย่าโทษว่าตัวเธอผิด
อย่าคิดว่าเป็นเรื่องร้าย
อย่ากลัวถ้าเธอ
จะปล่อยมือฉันไป
กลับไปเป็นเธอคนเก่า
เก็บความทรงจำนี้ไว้
ได้ไหม
ฉันขอให้เป็นอย่างนั้น
อย่ายื้อ ให้เหนื่อยใจ
หากเธอไม่เป็นตัวเอง
อย่าฝืน ทนต่อไปอีกเลย
เพื่อให้เรารักกัน
ขอบใจนะ ที่ครั้งหนึ่งเธอ
เคยยอมฝืนใจตัวเอง
ขอบใจนะ ฉันรู้ว่าเธอ
ทำดีที่สุดแล้ว
อย่างน้อย ครั้งหนึ่ง
ที่พยายามทุ่มเท
อดทนให้กัน
แค่นั้นก็ดีมากมาย
ขอบใจนะ ที่ครั้งหนึ่งเธอ
เคยยอมฝืนใจตัวเอง
ขอบใจนะ ฉันรู้ว่าเธอ
ทำดีที่สุดแล้ว
อย่างน้อย ครั้งหนึ่ง
ที่พยายามทุ่มเท
อดทนให้กัน
แค่นั้นก็ดีมากมาย

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: