Download เพลงนี้
กด *424243100166760 แล้วโทรออก (Full Song)

เนื้อเพลง พยายามกี่ครั้งก็ตามแต่...

ได้แค่เพียงบอก
ได้แค่เพียงหลอก
บอกตัวเองว่าฉันไม่เสียใจ
ทั้งที่ใจอยาก
ร้องตะโกนบอก
ถ้าเพียงเธอเข้าใจ
ไม่ค่อยกล้าหรอก
แค่ใช้สายตาบอก
บอกร่องรอย
แตกร้าวของหัวใจ
พยายามกี่ครั้ง ก็ตามแต่
ฉันก็ได้แค่ผิดหวัง
แล้วมันก็คล้ายเรื่องเดิม
หนึ่งคนใส่ใจ
อีกคนก็ไม่เห็นค่า
เรื่องมันคลับคล้ายคลับคลา
ว่าตัวฉัน ต้องเสียใจ
จริงหรือหลอก
ทำไมไม่บอกกัน
ที่รัก ที่หยอก
ที่เคยให้ต่อกัน
ความเฉยชาที่เธอให้มา
เริ่มจะกดดัน
ให้ฉันน้อยใจ
แม้ฉันลองบอก
พยายามบอก
บอกด้วยตาจนล้าถึงหัวใจ
พยายามกี่ครั้ง ก็ตามแต่
ฉันก็ได้แค่ผิดหวัง
แล้วมันก็คล้ายเรื่องเดิม
หนึ่งคนใส่ใจ
อีกคนก็ไม่เห็นค่า
เรื่องมันคลับคล้ายคลับคลา
ว่าตัวฉัน ต้องเสียใจ
จริงหรือหลอก
ทำไมไม่บอกกัน
ที่รัก ที่หยอก
ที่เคยให้ต่อกัน
ความเฉยชาที่เธอให้มา
เริ่มจะกดดัน
ให้ฉันน้อยใจ
จริงหรือหลอก
ทำไมไม่บอกกัน
ที่รัก ที่หยอก
ที่เคยให้ต่อกัน
ความเฉยชาที่เธอให้มา
เริ่มจะกดดัน
ให้ฉันน้อย...ใจ
คิดหาทางออก
ค้นหาทางแก้
แต่เหตุผลวกวน
ซะเหลินเกิน
พยายามกี่ครั้ง ก็ตามแต่
ฉันก็ได้แค่ผิดหวัง
จริงหรือหลอก
ทำไมไม่บอกกัน
ที่รัก ที่หยอก
ที่เคยให้ต่อกัน
ความเฉยชาที่เธอให้มา
เริ่มจะกดดัน
ให้ฉันน้อยใจ
จริงหรือหลอก
ทำไมไม่บอกกัน
ที่รัก ที่หยอก
ที่เคยให้ต่อกัน
ความเฉยชาที่เธอให้มา
เริ่มจะกดดัน
ให้ฉันน้อย...ใจ
ให้ฉันน้อย...ใจ
ให้ฉันน้อยใจ

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: