Download เพลงนี้
กด *424243095546760 แล้วโทรออก (Full Song)

เนื้อเพลง คำตอบของหัวใจ

ไม่รู้ว่าทุกอย่าง
ระหว่างเราสองคน
เปลี่ยนไปเมื่อไร
แต่รู้ว่ากลายเป็นความสุข
ที่เข้ามา
อยู่แทนความเหงา
ในหัวใจ
เมื่อก่อนฉันยังเคย
ค้นหาคำตอบ
ว่าจะมีบางคนเกิดมา
เพื่อฉันไหม
แล้วก็ได้เข้าใจ
วันนี้เมื่อฉันมีเธอ...โว้...
เสียงหัวใจมันดังบอกฉัน
ว่าเธอคือคนนั้น
ที่เคยตามหา
รักที่ฉันมี
ที่ทนเก็บไว้มานานเลยรู้ว่า
วันนี้เจ้าของคือใคร
ฉันพร้อมแลกทุกอย่าง
เพื่อไม่ทำให้เรา
ห่างกันแสนไกล
ชีวิตทุกวันที่เหลืออยู่
คงไร้ค่า
ถ้าหากมีใครคนนึงแยกไป
เมื่อก่อนฉันยังเคย
ค้นหาคำตอบ
ว่าจะมีบางคนเกิดมา
เพื่อฉันไหม
แล้วก็ได้เข้าใจ
วันนี้เมื่อฉันมีเธอ...โว้...
เสียงหัวใจมันดังบอกฉัน
ว่าเธอคือคนนั้น
ที่เคยตามหา
รักที่ฉันมี
ที่ทนเก็บไว้มานานเลยรู้ว่า
วันนี้เจ้าของคือใคร
เสียงหัวใจมันดังบอกฉัน
ว่าเธอคือคนนั้น
ที่เคยตามหา
รักที่ฉันมี
ที่ทนเก็บไว้มานานเลยรู้ว่า
วันนี้เจ้าของคือใคร
รักที่ฉันมี
ที่ทนเก็บไว้มานานเลยรู้ว่า
วันนี้เจ้าของคือเธอ

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: