Download เพลงนี้
กด *424243086866760 แล้วโทรออก (Full Song)

เนื้อเพลง นับถอยหลัง

จะเสียน้ำตากันทำไม จะไปก็รีบไป ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน
ไม่รั้งถ้าเธอจะลากัน เดาออกมาตั้งนาน ฉันพอจะเข้าใจ

ว่าเราคง ลงเอยที่ร้างลา เห็นเธอสบตากับเค้า ก็เข้าใจ
จบๆกันไปอย่าได้เสียเวลา โว้

ไปจากชีวิตของฉัน ได้โปรดอย่ามองกลับหลังมา
ไม่อยากให้เธอ มาสบตาแล้วทำเสียใจ
ฉันเฝ้าคอยนับถอยหลัง
เมื่อหมดเวลาเธอก็ไป ทำใจไว้แล้วไม่ต้องมากลัวว่าใคร
จะมาเจ็บช้ำ โอ้ว

ไม่รักไม่ต้องมาเกรงใจ จะหวังดีแค่ไหน ก็คงจบแบบนี้
อย่าทำคร่ำครวญกันเสียที จะเป็นตายร้ายดี ขอเธออย่าสนใจ

เมื่อเรายังคง ลงเอยที่ร้างลา จะเร็วจะช้าเธอก็ทิ้งฉันไป
จนเก็บเอาใจไปให้ใครซะดีกว่า โว้

ไปจากชีวิตของฉัน ได้โปรดอย่ามองกลับหลังมา
ไม่อยากให้เธอ มาสบตาแล้วทำเสียใจ
ฉันเฝ้าคอยนับถอยหลัง
เมื่อหมดเวลาเธอก็ไป ทำใจไว้แล้วไม่ต้องมากลัวว่าใคร
จะมาเจ็บช้ำ โอ้ว

ไปจากชีวิตของฉัน ได้โปรดอย่ามองกลับหลังมา
ไม่อยากให้เธอ มาสบตาแล้วทำเสียใจ
ฉันเฝ้าคอยนับถอยหลัง เมื่อหมดเวลาเธอก็ไป
ทำใจไว้แล้ว ไม่ต้องมากลัวฉันจะเสียใจ

ไปจากชีวิตของฉัน ได้โปรดอย่ามองกลับหลังมา
ไม่อยากให้เธอ มาสบตาแล้วทำเสียใจ
ฉันเฝ้าคอยนับถอยหลัง
เมื่อหมดเวลาเธอก็ไป ทำใจไว้แล้วไม่ต้องมากลัวว่าใคร
จะมาเจ็บช้ำ โอ้ว

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: