Download เพลงนี้
ไม่มี Download เพลงนี้

เนื้อเพลง ทั้งรักทั้งเหนื่อย

ไม่เคยรู้ ไม่เคยรู้จริงจริง
ความรักมันคืออะไร
ไม่เคยรู้ ว่ามันยากเกิน จะเข้าใจ
ไม่เคยรู้ ว่าปัญหามันมา
ประคับประคองแบบไหน
ให้ผ่านพ้น ในแต่ละวัน มันยากเย็น
รู้ไหมฉันเหนื่อย...ใจ

ตอบตัวเอง ไม่ได้สักที
ทำไมคนรักกันขนาดนี้
เหตุใดจึงไม่เข้าใจกันสักที
เจ็บลึกลึก ข้างในหัวใจ
ที่แก้ปัญหาที่เกิดไม่ได้สักที
รู้ไหมกับเธอ ทั้งรักและทั้งเหนื่อย

ไม่เคยรู้ ไม่เคยรู้จริงจริง
ไม่รู้ใครคิดอะไร
อยากมีทาง เข้าไปถึงใจอีกคน
ไม่เคยรู้ ว่าลึกลึกใจคน
มันยากเกินจะหยั่งถึง
ไม่เคยรู้ ว่ามันลึกเกินจะเข้าใจ
รู้ไหมฉันเหนื่อย....ใจ

ตอบตัวเอง ไม่ได้สักที
ทำไมคนรักกันขนาดนี้
เหตุใดจึงไม่เข้าใจกันสักที
เจ็บลึกลึก ข้างในหัวใจ
ที่แก้ปัญหาที่เกิดไม่ได้สักที
ทั้งรักและเหนื่อยใจ...เธอรู้ไหม
ไม่เข้าใจกันสักที
เจ็บลึกลึก ข้างในหัวใจ
ที่แก้ปัญหาที่เกิดไม่ได้สักที
รู้ไหมกับเธอ ทั้งรักและทั้งเหนื่อย

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: