Download เพลงนี้
กด *424243076146760 แล้วโทรออก (Full Song)

เนื้อเพลง ลืมไม่เป็น

ยังคงยืนที่เก่า...
ยังทำตัวเองเหมือนเก่า
ชีวิตไม่เปลี่ยนไปไหนเลยสักที...
ตื่นมายังมองหาเธอ...
แต่มองยังไงก็ไม่มี
ก็ยังจะทำไปอยู่อย่างนั้น
จบไปแล้วก็รู้...
แต่เหมือนคนจำไม่ได้...
เหตุผลเธอรู้ใช่ไหมมีอย่างเดียว
ก็ใจมันยังรักแค่เธอ...
เอะอะก็พร่ำเพ้อไม่รู้จักจบไป
ยังมีแต่คำว่าเธอ...ไม่ยอมเปลี่ยนไป...
ไม่ลืมสักที
ก็อยากจะหยุดฝันถึงเธอ...
แต่ทุกค่ำคืนก็เจออย่างเดิมทุกที
ขอโทษที่ความรักมันยังมี...
ก็ฉันมันลืมไม่เป็น
ยังคงดูรูปถ่าย...
ข้อความไม่เคยลบไป
วันไหนวันเกิดเธอฉันจำได้ดี...
มันจะนานเท่าไหร่...
ก็ยังจะรอเธอทุกที
จิตใจมันวนเวียนอยู่อย่างนั้น
จบไปแล้วก็รู้...แต่ฉันยังลืมไม่ได้
กี่คืน...กี่วันผ่านไปไม่ต่างกัน
ก็ใจมันยังรักแค่เธอ...
เอะอะก็พร่ำเพ้อไม่รู้จักจบไป
ยังมีแต่คำว่าเธอ...ไม่ยอมเปลี่ยนไป...
ไม่ลืมสักที
ก็อยากจะหยุดฝันถึงเธอ...
แต่ทุกค่ำคืนก็เจออย่างเดิมทุกที
ขอโทษที่ความรักมันยังมี...
ก็ฉันมันลืมไม่เป็น
ขอโทษที่ยังคิดถึงเธอ
มันรักแล้วลืมไม่เป็น

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: