Download เพลงนี้
กด *424243068176760 แล้วโทรออก (Full Song)

เนื้อเพลง โกรธ

เอื้อม มือลูบผมเธอเบาเบา
ปลอบเธอที่เสียใจ
เธอเจ็บมาจาก
เขามากมาย
แต่เขาไม่เคย
ดูแลไม่รักเธอ
..ก็เธอที่แสนดี
ไม่ควรต้องมีน้ำตา
ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้..
...มันโกรธที่ทำอะไรให้เธอ
ไม่ได้เลย
มันเจ็บที่ยังต้อง
มองดูเธอนั้นเสียใจ
แค่น้ำตาหยดเดียว
ที่มีจากเธอ
ก็มากไป
แต่โกรธสักเพียงใด
เป็นได้แค่คนปลอบใจ.....
หนึ่งคนที่รัก
เธอจริงใจ
แต่เธอไม่รู้เลย
คอยปลอบเธอ
คนนี้อย่างเคย
คือฉันคนเดิม
ที่เธอไม่รักกัน
.ก็เธอที่แสนดี
ไม่ควรต้องมีน้ำตา
ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้..
...มันโกรธที่ทำอะไรให้เธอ
ไม่ได้เลย
มันเจ็บที่ยังต้อง
มองดูเธอนั้นเสียใจ
แค่น้ำตาหยดเดียว
ที่มีจากเธอ
ก็มากไป
แต่โกรธสักเพียงใด
เป็นได้แค่คนปลอบใจ.....
...มันโกรธที่ทำอะไรให้เธอ
ไม่ได้เลย
มันเจ็บที่ยังต้อง
มองดูเธอนั้นเสียใจ
แค่น้ำตาหยดเดียว
ที่มีจากเธอ
ก็มากไป
แต่โกรธสักเพียงใด..
...มันโกรธที่ทำอะไรให้เธอ
ไม่ได้เลย
มันเจ็บที่ยังต้อง
มองดูเธอนั้นเสียใจ
แค่น้ำตาหยดเดียว
ที่มีจากเธอ
ก็มากไป
แต่โกรธสักเพียงใด
เป็นได้แค่คนปลอบใจ.....
ได้แค่เพียงปลอบใจ.....

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: