Download เพลงนี้
กด *424243011946760 แล้วโทรออก (Full Song)

เนื้อเพลง เมืองคนเหล็ก

เมือง เมืองนี้
กำลังจะเป็นเมืองร้าง
ผู้คนเริ่มเป็นเหมือนหุ่น
ไร้ความรู้สึก
โดนบังคับไป
ตามกฎเกณฑ์ชีวิต
ดิ้นรนเป็นดัง
เครื่องจักรไม่มีหัวใจ
กลายเป็นหุ่นยนต์
เป็นคนแต่ตัวไม่มีหัวใจ
ความเป็นคนหมดไป
วิญญาณสลาย
กลายเป็นเครื่องกล
หลงในเมืองคนเหล็ก
หลงไม่มีทางออก
หัวใจคนมืดบอด
ไร้ซึ่งความรู้สึกรัก
มีชีวิตเดียวดายไม่มีความฝัน
ทุกวันดิ้นรนไม่หยุด

แย่งกันทุกอย่าง
เคยมีรักก็ลืมแบ่งปันความรัก
ทุกคนต่างมีหน้ากาก
ใส่เข้าหากัน
กลายเป็นหุ่นยนต์
เป็นคนแต่ตัวไม่มีหัวใจ
ความเป็นคนหมดไป
วิญญาณสลาย
กลายเป็นเครื่องกล
หลงในเมืองคนเหล็ก
หลงไม่มีทางออก
หัวใจคนมืดบอด
ไร้ซึ่งความรู้สึกรัก
มีใครไหม
แค่ใครสักคนหลุดพ้น
ไม่ทนเป็นดังเครื่องจักร
แบ่งปันน้ำใจ
กลายเป็นหุ่นยนต์
เป็นคนแต่ตัวไม่มีหัวใจ
ความเป็นคนหมดไป
วิญญาณสลาย
กลายเป็นเครื่องกล
หลงในเมืองคนเหล็ก
หลงไม่มีทางออก
หัวใจคนมืดบอด
ไร้ซึ่งความรู้สึก
หลงในเมืองคนเหล็ก
หลงไม่มีทางออก
หัวใจคนมืดบอด
ไร้ซึ่งความรู้สึกรัก

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: