Download เพลงนี้
กด *424243075136760 แล้วโทรออก (Full Song)

เนื้อเพลง น้านา

อาจจะเป็นแค่คำ คำหนึ่ง
อาจเป็นคำอะไรสักอย่าง
อาจจะเห็นว่าไม่สำคัญเท่าไหร่
ก็เพียงแค่คำธรรมดา
อาจเป็นคำไม่มีน้ำหนัก
ไม่ใช่คำชนะประกวด
ไม่ใช่คำที่แปลว่าโชคดี
ไม่ใช่คำที่ฟังแล้วร่ำรวย
จากคำ คำหนึ่งจากคน คนหนึ่ง
จากใจที่เอาใจใส่
จะบอกให้ใจดวงนั้นของเธอ
ให้เข้าใจ
จะย้ำซ้ำอย่างนั้น และก็ย้อนมาอีก
จะยูเทิร์น อีกที และก็วนมาใหม่
จะบอกเธออยู่อย่างนี้ ไม่มีวัน
หมดจากใจดวงนี้ไม่มีหยุด
บอกจากปากคนนี้มันเรื่อยไป
จะพูดอีก จะพูดอีก จะพูดอีก
จะบอกว่าน้านา
อาจเป็นคำไม่มีน้ำหนัก
หนักกว่าลมหายใจนิดหน่อย
ก็มันบิ้วและเบิร์นมาจากใจ
จากข้างในหัวใจเขาเตือนมา
จากคำ คำหนึ่งจากคน คนหนึ่ง
จากใจที่เอาใจใส่
จะบอกให้ใจดวงนั้นของเธอให้เข้าใจ
จะย้ำซ้ำอย่างนั้น และก็ย้อนมาอีก
จะยูเทิร์น อีกที และก็วนมาใหม่
จะบอกเธออยู่อย่างนี้ ไม่มีวัน
หมดจากใจดวงนี้ไม่มีหยุด
บอกจากปากคนนี้มันเรื่อยไป
จะพูดอีก จะพูดอีก จะพูดอีก
จะบอกว่าน้านา
จากใจ ใจหนึ่ง จากคน คนหนึ่ง
จะยอมรับความเจ็บปวด
หากคำนิยามคำนี้ อึมครึม และคลุมเครือ
ถ้าแม้เธอไม่รับมันก็ชัวร์ว่าเจ็บ
ถ้าเธอไม่ใส่ใจมันก็ชัวร์ว่าปวด
อาจจะเจ็บแค่ไหนก็ต้องยอม
ปวดยังไงไม่ท้อจะสู้ต่อ
จะบอกความจริง อันนี้มันเรื่อยไป
จะพูดอีก จะพูดอีก จะพูดอีก
จะบอกว่าน้านา
น้า นา จะบอกว่ารักเธอ
Na Na Na Na Na...
รักเธอ
Na Na Na NaNa Na Na NaNa
รักเธอ

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: