Download เพลงนี้
ไม่มี Download เพลงนี้

เนื้อเพลง คนไทยหัวใจเดียวกัน

หนุ่ย ปู่เป็นคนไทย ย่าก็คนไทย อะไรอะไรไม่ต่าง
อยู่แผ่นดินทองมองตารู้ใจ ไฟมันแรงซะอย่าง

เสก พื้นฐานจิตใจของเรา ให้เขาคือเสียสละ
รบกี่ครั้งก็มีแต่ชนะ เพราะว่าเรามีน้ำใจ

หนุ่ย คนไทยหัวใจเดียวกัน
เสก เรามีอะไรก็แบ่งปัน
แด๊ก คนไทยหัวใจเดียวกัน
ตูน ยืนยาวในความสัมพันธ์
หนุ่ย ไม่ว่าวันพรุ่งนี้ วันนี้ หรือเมื่อวาน

แด๊ก ไม่ว่าโลโซหรือจะไฮโซ โก้ไม่โก้ไม่เกี่ยว
เปรี้ยวไม่เป็นไรถ้าเราเข้าใจกัน อันเนี้ยตรงเนี้ยมากกว่า

ตูน พื้นฐานจิตใจของเรา ให้เขาคือเสียสละ
รบกี่ครั้งก็มีแต่ชนะ เพราะว่าเรามีน้ำใจ

หนุ่ย คนไทยหัวใจเดียวกัน
เสก เรามีอะไรก็แบ่งปัน
แด๊ก คนไทยหัวใจเดียวกัน
ตูน ยืนยาวในความสัมพันธ์
หนุ่ย ไม่ว่าวันพรุ่งนี้ วันนี้ หรือเมื่อวาน
หมู่ คนไทยหัวใจเดียวกัน
เสก ช้างเอาเลย

หนุ่ย คนไทยหัวใจเดียวกัน
หนุ่ย เรามีอะไรก็แบ่งปัน
แด๊ก คนไทยหัวใจเดียวกัน
แด๊ก ยืนยาวในความสัมพันธ์
ตูน ไม่ว่าวันพรุ่งนี้ วันนี้ หรือเมื่อวาน

หนุ่ย คนไทยหัวใจเดียวกัน
เสก เรามีอะไรก็แบ่งปัน
แด๊ก คนไทยหัวใจเดียวกัน
ตูน ยืนยาวในความสัมพันธ์
หนุ่ย ไม่ว่าวันพรุ่งนี้ วันนี้ หรือเมื่อวาน
หมู่ คนไทยหัวใจเดียวกัน

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: