เนื้อเพลง ใจฉันรักเธอคนเดียว

เหงา เหงาใจไม่มีใครรู้.. .
ฉ้ำใจยังไงก้อทนอยู่ไม่รู้ฉันทนได้อยางไร
มีแต่เสียน้ำตา เลื่อยไป เจ็บฉ้ำยังไงก้อยอมเทอ
จะทำยังไง ก้อยังเป็นเทอในใจ

คนที่ดีฉันก้อไม่รัก..หัวใจไม่มีเหตุผล
ต้องการแค่เทอเท่านั้น.. .

ก้อไม่รู้..ว่าทำไมฉันรักเพียงเทอ
ใจมันดื้อไม่ยอมรับฟังผู้ใด.. .
เทอจะไม่ดียังไง ((ก้อรัก))
ก้อไม่รู้..ว่าทำไมฉันต้องมีเทอ
อาจดูโง่ที่ยังรักเทอเลื่อยไป..
ก้อมันไม่รักใครๆ ใจฉันรักเทอคนเดียว

แม้ว่ามีใครดีกับฉัน ทุ่มเทยังไงไม่ไหวหวั่น
ใจฉันมั่นคงเพียงเทอคนเดียว.. .
ต่อให้เขาดีกว่ามากมาย ไม่สำคัญเลย ไม่สนใจ
ไม่สำคัญเลย ไม่สนใจ
จะถูกยังไงก้อยังเป็นเทอในใจ.. .

คนที่ดีฉันก้อไม่รัก..หัวใจไม่มีเหตุผล
ต้องการแค่เทอเท่านั้น.. .

ก้อไม่รู้..ว่าทำไมฉันรักเพียงเทอ
ใจมันดื้อไม่ยอมรับฟังผู้ใด.. .
เทอจะไม่ดียังไง ((ก้อรัก))
ก้อไม่รู้..ว่าทำไมฉันต้องมีเทอ
อาจดูโง่ที่ยังรักเทอเลื่อยไป..
ก้อมันไม่รักใครๆ ใจฉันรักเทอคนเดียว

ก้อไม่รู้..ว่าทำไมฉันรักเพียงเทอ
ใจมันดื้อไม่ยอมรับฟังผู้ใด.. .
เทอจะไม่ดียังไง ((ก้อรัก))
ก้อไม่รู้..ว่าทำไมฉันต้องมีเทอ
อาจดูโง่ที่ยังรักเทอเลื่อยไป..
ก้อมันไม่รักใครๆ ใจฉันรักเทอคนเดียว

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: