เนื้อเพลง เส้นขนานที่รักกัน

ก็รู้ตัวดีเรานั้นต่างกัน
และไม่มีวันที่จะลงเอยก็รู้
แต่เราก็มารักกันผูกพันโดยที่ไม่สนอะไร

จากเส้นขนานที่ไม่มีทางบรรจบกัน
เกิดเป็นความรักที่ไม่มีทางจะแยกกัน
ต่างกันแค่ไหนก็ไม่สำคัญ
แค่ใจของเรารักกันก็พอแล้ว
มันอยู่ที่หัวใจเราเท่านั้น

ความรักนำทางเราให้เจอะกัน
ให้ฉันมีเธอจับมือกันไปเช่นนี้
อย่าเลยอย่าไปสนใจมั่นใจกับความรักนี้ของเรา

จากเส้นขนานที่ไม่มีทางบรรจบกัน
เกิดเป็นความรักที่ไม่มีทางจะแยกกัน
ต่างกันแค่ไหนก็ไม่สำคัญ
แค่ใจของเรารักกันก็พอแล้ว
มันอยู่ที่หัวใจเราเท่านั้น

ไม่มีสิ่งใดที่จะเปลี่ยนความรักที่ฉันมีให้เธอ
จะมีอะไรกั้นขวางเพียงใดผู้ชายคนนี้ก็จะไม่ทิ้งเธอ
และเส้นขนานก็จะยังรักกันตลอดไปรู้ไหม

จากเส้นขนานที่ไม่มีทางบรรจบกัน
เกิดเป็นความรักที่ไม่มีทางจะแยกกัน
ต่างกันแค่ไหนก็ไม่สำคัญ
แค่ใจของเรารักกันก็พอแล้ว
มันอยู่ที่หัวใจเราเท่านั้น

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: