Nothin' On You
B.O.B.
 
แปลเพลง Nothin' On You


สาว สวย ทั่ว โลก
ผม สามารถ กวด แต่ เวลา ที่ ฉัน จะ ได้ ถูก ทำลาย
พวก เขา มี สิ่ง ที่ คุณ ทารก
ไม่มี อะไร ที่ คุณ ทารก
พวก เขา จะ ร้อง ทัก และ ฉัน อาจ กล่าว ฮ้า
แต่ คุณ ไม่ ควร กังวล เกี่ยว กับ สิ่ง ที่ พวก เขา กล่าว ว่า
cos พวก เขา มี สิ่ง ที่ คุณ ทารก
ไม่มี อะไร ที่ คุณ ทารก

ไม่ ไม่ ไม่ อะไร กับ คุณ เด็ก อ่อน
ไม่ อะไร ไม่ ได้ อยู่ ใน คุณ
ฉัน รู้ ว่า คุณ รู้สึก ว่า ฉัน มา จาก
ไม่ ว่า สิ่ง ที่ ใน อดีต ที่ ฉัน กระทำ ของ ฉัน
ส่วน ใหญ่ เป็น เรื่อง ถูก สำหรับ นรก ของ ความ สนุกสนาน
บน ม้า หมุน เพื่อ ปั่น รอบ i (ปั่น)
มี ทิศทาง ไม่ เพียง tryna รับ บาง (บาง คน)
ล่า สัตว์ tryna skirts, อาศัย อยู่ ใน ดวง อาทิตย์ ฤดู ร้อน (แดด)
นี้ ฉัน หาย ไป กว่า ฉัน ได้ เคย ได้ รับ รางวัล
และ สุจริต i สิ้นสุด กับ ผู้ ใด

ไม่มี เรื่อง ไร้ สาระ มาก ของ
มัน อยู่ ใน สำนึก ของ ฉัน
ฉัน คิด ว่า ฉัน ควร จะ ได้ รับ ทารก ออก
และ ฉัน ไม่ ต้องการ เสียง ซ้ำซาก
แต่ ฉัน ไม่ แน่ใจ ว่า มี สิ่ง ที่ คุณ ต้องการ รู้
(ที่ คุณ ต้องการ รู้)
แต่ ไม่ ทราบ ว่า เรา ควร ปล่อย ให้ ไป (เรา จะ ให้ มัน ไป)
cos เรา ไม่ ต้องการ เป็น ตอน t.v (ตอน t.v)
และ คิด ไม่ ดี เพียง แค่ ให้ พวก เขา ไป (ไป ไป ไป ไป)

สาว สวย ทั่ว โลก
i สามารถ กวด แต่ เวลา ที่ ฉัน จะ ได้ ถูก ทำลาย
พวก เขา มี สิ่ง ที่ คุณ ทารก
ไม่มี อะไร ที่ คุณ ทารก
พวก เขา จะ ร้อง ทัก และ ฉัน อาจ กล่าว ฮ้า
แต่ คุณ ไม่ ควร กังวล เกี่ยว กับ สิ่ง ที่ พวก เขา กล่าว ว่า
cos พวก เขา มี สิ่ง ที่ คุณ ทารก
ไม่มี อะไร ที่ คุณ ทารก

ไม่ ไม่ ไม่ อะไร กับ คุณ เด็ก อ่อน
ไม่ อะไร ไม่ ได้ อยู่ ใน คุณ

มือ ลง มี จะ ไม่ ถูก อีก
i รับ รอบ และ ฉัน ไม่ เคย เห็น อีก
ดู สไตล์ ของ พวก เขา ไม่ ได้ จริงๆ มี อะไร ใน
และ คุณ ออก และ คุณ จะ ไม่ ได้ อะไร เลย ใน
ทารก คุณ แพค เก จ รวม ทั้ง คุณ จ่าย ภาษี ของ คุณ
และ คุณ ให้ เป็น จริง ใน ขณะ ที่ พวก เขา อยู่ พลาสติก อื่น ๆ
คุณ ผู้หญิง สงสัย ฉัน โทร หา ฉัน MR. มหัศจรรย์
.. หยุด ขณะ นี้ คิด เกี่ยว กับ มัน

ฉัน ได้ ไป ลอนดอน ฉัน ไป ปารีส
แม้ ไป ออก ที่ ไป โตเกียว
บ้าน หลัง ลง ใน จอร์เจีย ที่ เมือง ออ เลียน ส ใหม่
แต่ คุณ เคย ขโมย (แสดง ขโมย แสดง)
และ เช่น เดียว กับ ที่ สาว คุณ มี ฉัน froze (มี ฉัน froze)
เช่น nintendo 64 (64)
ถ้า คุณ ไม่ เคย รู้ ดี ตอน นี้ คุณ รู้ (รู้ รู้ รู้ รู้)

สาว สวย ทั่ว โลก
i สามารถ กวด แต่ เวลา ที่ ฉัน จะ ได้ ถูก ทำลาย
พวก เขา มี สิ่ง ที่ คุณ ทารก
ไม่มี อะไร ที่ คุณ ทารก
พวก เขา จะ ร้อง ทัก และ ฉัน อาจ กล่าว ฮ้า
แต่ คุณ ไม่ ควร กังวล เกี่ยว กับ สิ่ง ที่ พวก เขา กล่าว ว่า
cos พวก เขา มี สิ่ง ที่ คุณ ทารก
ไม่มี อะไร ที่ คุณ ทารก

ไม่ ไม่ ไม่ อะไร กับ คุณ เด็ก อ่อน
ไม่ อะไร ไม่ ได้ อยู่ ใน คุณ

i ไป ทุก ที่ ฉัน เคย ได้ยิน ชื่อ ของ คุณ (ชื่อ, ชื่อ)
และ เรื่อง ที่ ฉัน กำลัง ที่ สาว คุณ ทำให้ ฉัน ต้องการ ร้องเพลง (ไม่ sing.sing)
ไม่ ว่า จะ รถ หรือ เครื่องบิน หรือ รถยนต์ หรือ รถไฟ
ไม่มี หญิง อื่น ๆ ใน สมอง ของ ฉัน และ คุณ หนึ่ง ไป ตำหนิ

สาว สวย ทั่ว โลก
i สามารถ กวด แต่ เวลา ที่ ฉัน จะ ได้ ถูก ทำลาย
พวก เขา มี สิ่ง ที่ คุณ ทารก
ไม่มี อะไร ที่ คุณ ทารก
พวก เขา จะ ร้อง ทัก และ ฉัน อาจ กล่าว ฮ้า
แต่ คุณ ไม่ ควร กังวล เกี่ยว กับ สิ่ง ที่ พวก เขา กล่าว ว่า
cos พวก เขา มี สิ่ง ที่ คุณ ทารก
ไม่มี อะไร ที่ คุณ ทารก

ไม่ ไม่ ไม่ อะไร กับ คุณ เด็ก อ่อน
ไม่ อะไร ไม่ ได้ อยู่ ใน คุณ
จ้ะ และ เพียง วิธี ที่ เรา ทำได้
และ ฉัน เป็น ให้ นั่ง นี้
ดาว อังคาร B O B และ bruno

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: