สองยกกำลังยี่สิบ
แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
 
Download เพลงนี้
ไม่มี Download เพลงนี้

เนื้อเพลง สองยกกำลังยี่สิบ

ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา
เรามาลองร่วมกันเปลี่ยนโลกดูไหม
เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขเปลี่ยนไกลให้มาใกล้
โดยเริ่มต้นที่เราเองแค่สองคน

คนหนึ่งคนบวกกับคนอีกหนึ่งคน
กับอีกคนหนึ่งคนที่บวกกับคนอีกหนึ่งคน
สองคูณสองก็ได้เป็นสี่ใช่ไหม
แต่สองเล็กๆ อาจจะไม่สำคัญ
แต่ถ้ายกกำลังยี่สิบเข้าไป
รู้ไหมได้เท่าไร เราได้ล้านคน

ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา
เรามาลองร่วมกันเปลี่ยนโลกดูไหม
เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขเปลี่ยนไกลให้มาใกล้
โดยเริ่มต้นที่เราเองแค่สองคน

ใจหนึ่งใจบวกกับใจอีกหนึ่งใจ
กับอีกใจหนึ่งใจที่บวกกับใจอีกหนึ่งใจ
สองคูณสองก็ได้เป็นสี่เหมือนเดิม
แต่สองเล็กๆ อาจจะไม่สำคัญ
แต่ถ้ายกกำลังยี่สิบไปเพิ่ม
รู้ใช่ไหมว่าเราได้อีกล้านใจ

ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา
เรามาลองร่วมกันเปลี่ยนโลกดูไหม
เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขเปลี่ยนไกลให้มาใกล้
โดยเริ่มต้นที่เราเองแค่สองคน

จากเธอและฉัน บวกกันกับเขา
ร่วมกันเป็นเราที่เข้าใจกันและกัน
จากหมู่บ้านนี้ สู่ประเทศนั้น
ฉันว่าไม่นานทั้งโลกก็จะถูกเปลี่ยนทั้งใบ

Rap

ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา
เรามาลองร่วมกันเปลี่ยนโลกดูไหม
เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขเปลี่ยนไกลให้มาใกล้
โดยเริ่มต้นที่เราเองแค่สองคน

ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา
เรามาลองร่วมกันเปลี่ยนโลกดูไหม
เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขเปลี่ยนไกลให้มาใกล้
โดยเริ่มต้นที่เราเองแค่สองคน

โดยเริ่มต้นที่เรา โดยเริ่มต้นที่เรา
โดยเริ่มต้นที่เราเองแค่สองคน
โดยเริ่มต้นที่เรา โดยเริ่มต้นที่เรา
โดยเริ่มต้นที่เราเองแค่สองคน

โดยเริ่มต้นที่เราเองแค่สองคน

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: