Download เพลงนี้
กด *424243381426760 แล้วโทรออก (Full Song)

เนื้อเพลง ทำไมไม่คิดดีดี

ขอบคุณที่เธอกลับมา แต่เหมือนทุกอย่าง
จะช้าเกินไปในวันนี้ แม้ความรักเรายังอยู่
และความสัมพันธ์ยังอยู่
แต่ฉันก็มีเขาอยู่ข้างกายทั้งคน

ขอบคุณที่เธอไม่เปลี่ยน แต่เมื่อทุกอย่าง
มันหมุนวนเวียนและแปรผัน
เธอทิ้งฉันเองไปก่อน ไม่ฟังแม้คำอ้อนวอน
วันนั้นยังสั่งยังสอนให้ฉันนั้นลืมเธอจากใจ

ไม่อยากจะรู้เหตุผลที่เธอกลับมา
เพราะต่อให้รู้ฉันเองก็คงจะไม่กล้า
ที่จะหักหลังเขาคนใหม่ คนที่ไม่เคยทำฉันเสียใจ
คงรับน้ำใจเธอไม่ได้

ไม่ใช่ไม่รัก แต่อยากบอกว่าเธอช้าไป
ก็ในวันนี้ฉันเองฝากวางหัวใจ
ให้ใครคนนึงที่เขามองเห็น
ว่าใจฉันมีความหมาย
ในวันที่เธอทิ้งขว้างฉันไป
ทำไมไม่คิดดีดี

จากวันที่เธอบอกลา
ก็เหมือนคำสั่งบนฟ้าลงมาให้หมดหวัง
แต่ลมหายใจยังอยู่ ชีวิตฉันมันยังอยู่
ก็รักใครโดยไม่รู้ว่าเธอจะวนมาอีกครา

ไม่อยากจะรู้เหตุผลที่เธอกลับมา
เพราะต่อให้รู้ฉันเองก็คงจะไม่กล้า
ที่จะหักหลังเขาคนใหม่
คนที่ไม่เคยทำฉันเสียใจ
คงรับน้ำใจเธอไม่ได้

ไม่ใช่ไม่รัก แต่อยากบอกว่าเธอช้าไป
ก็ในวันนี้ฉันเองฝากวางหัวใจ
ให้ใครคนนึงที่เขามองเห็น
ว่าใจฉันมีความหมาย
ในวันที่เธอทิ้งขว้างฉัน
ทำไมไม่คิดดีดี

ไม่ใช่ไม่รัก แต่อยากบอกว่าเธอช้าไป
ก็ในวันนี้ฉันเองฝากวางหัวใจ
ให้ใครคนนึงที่เขามองเห็น
ว่าใจฉันมีความหมาย
ในวันที่เธอทิ้งขว้างฉันไป
ทำไมไม่คิดดีดี

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: