Download เพลงนี้
กด *424243007986760 แล้วโทรออก (Full Song)

เนื้อเพลง คนมันรัก

เธอไม่รักฉันไม่รู้
ที่เธอไม่รักฉันไม่รู้
แต่ที่รู้ฉันมันรัก
เธอมาตั้งนาน
เธอไม่คิดฉันจะคิด
ว่าเธอคนนี้ใช่ที่ฝัน
เข้ากันไม่ยากเท่าไหร่
เธอจะร้อนฉันก็รัก
จะเย็นเป็นน้ำฉันก็รัก
เธอจะรั้น
ฉันจะมัดเธอไว้ด้วยใจ
ถ้าเธอหนีฉันจะตาม
จะดำลงน้ำข้ามไปไหน
จะไปให้ถึงใจเธอ
ก็คนมันรอเธอมาตั้งนาน
ข้างเดียว
แค่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้กอด
ทั้งตัวและใจ
ไม่ให้รักฉันจะรัก
ไม่ให้สนฉันจะสน
ก็เป็นเหตุผลของใจ
ก็อย่าลำบากขัดใจฉันเลย
นะเธอ
แค่อยากให้เธอเผื่อใจให้ฉัน
ได้ไหม
คนมันรักห้ามได้ไหม
ใจมันรักห้ามไม่ไหว
เปิดใจได้ไหมคนดี
ถ้าไม่รักคงไม่ตื้อ
ก็เธออย่าถือฉันเลยนะ
เธอชนะฉันอยู่แล้ว
หมดทั้งหัวใจ
ถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อม
ถ้ายอมอ่อนใจให้วันไหน
จะไปคล้องแขนเลยเธอ
ก็คนมันรอเธอมาตั้งนาน
ข้างเดียว
แค่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้กอด
ทั้งตัวและใจ
ไม่ให้รักฉันจะรัก
ไม่ให้สนฉันจะสน
ก็เป็นเหตุผลของใจ
ก็อย่าลำบากขัดใจฉันเลย
นะเธอ
แค่อยากให้เธอเผื่อใจให้ฉัน
ได้ไหม
คนมันรักห้ามได้ไหม
ใจมันรักห้ามไม่ไหว
เปิดใจได้ไหมคนดี
ก็คนมันรอเธอมาตั้งนาน
ข้างเดียว
แค่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้กอด
ทั้งตัวและใจ
ไม่ให้รักฉันจะรัก
ไม่ให้สนฉันจะสน
ก็เป็นเหตุผลของใจ
ก็อย่าลำบากขัดใจฉันเลย
นะเธอ
แค่อยากให้เธอเผื่อใจให้ฉัน
ได้ไหม
คนมันรักห้ามได้ไหม
ใจมันรักห้ามไม่ไหว
เปิดใจได้ไหมคนดี

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: