Download เพลงนี้
กด *424243344766760 แล้วโทรออก (Full Song)

เนื้อเพลง จะไปทางไหนดี

ไม่มีตะวันสีทองที่จะส่องแสง
ไม่มีดวงไฟร้อนแรงคอยส่องทาง
ไม่มีเปลวเทียนสักดวงคอยให้ความหวัง
ไม่เหมือนเมื่อครั้งที่เธออยู่

ขาดเธอวันนี้ เหมือนหมดแล้วทุกอย่างที่หวัง
เหมือนชีวิตช่างมืดมน
ขาดเธอวันนี้ เหมือนกับคนอับจนซึ่งหนทาง

จะไปทางไหนดี จะไปทางไหนดี
จะมีทางไหนที่สดใสสว่าง
จะไปทางไหนดี จะมีใครชี้ทาง
หมดความมั่นใจไปหมดทุกอย่าง เราจะไปทางไหน

แต่ก่อนยังเคยเห็นเธอยืนอยู่ตรงนี้
แต่ก่อนยังมีที่พิงพออุ่นใจ
แต่ก่อนยังมีถ้อยคำคอยให้ความหมาย
ส่องแสงประกายให้สู้ต่อ

ขาดเธอวันนี้ เหมือนหมดแล้วทุกอย่างที่หวัง
เหมือนชีวิตช่างมืดมน
ขาดเธอวันนี้ เหมือนกับคนอับจนซึ่งหนทาง

จะไปทางไหนดีจะไปทางไหนดี
จะมีทางไหนที่สดใสสว่าง
จะไปทางไหนดีจะมีใครชี้ทาง
หมดความมั่นใจไปหมดทุกอย่าง เราจะไปทางไหน

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: